26 ene. 2010

Breve historia da nosa Biblioteca

A historia da Biblioteca "Saturnino Hermida" está vencellada á creación do Instituto "Concepción Arenal" en 1927, ano no que se instalou no que fora Cárcere, logo Goberno Militar e hoxe é a Sede da Fundación Cultural "Caixa Galixia".

Gústanos crer que a creación da Biblioteca iníciase o 16 de xaneiro de 1928, cando o Claustro de Profesores do Instituto aproba a adquisición de tres dicionarios enciclopédicos ao przo de 18 pesetas a unidade

En xaneiro de 1945 trasládase o Instituto, e con el a Biblioteca, ao actual edificio preto do que hoxe se coñece como Plaza de España. Daquela os libros estaban depositados na Sa de Profesores. Con pequenas adquisicións e algunhas doazóns, a Biblioteca foi indo a máis pouquiño a pouco.

No ano 1972, coa aparición do Curso de Orientación Universitaria, a Biblioteca ábrese aos alumnos de COU.

No curso académico 1978-79 a Biblioteca aséntase nun local, axeitado ao seu propósito, na planta baixa do edificio principal -xa había algíns anos que o primitivo edificio se ampliara cunha nova ala que primeiro albergou á Sección Feminina do Instituto, logo a Escola de Peritos e posteriormente a Escola de Graduados Sociais -no que fora Gabinete de Ciencias da Natureza.

É a partires deses anos, que xorde o cargo de bibliotecario, que recae na figura do mestre nacional D. Saturnino Hermida, quen estivo ligado á historia do Instituto "Concepción Arenal" dende a súa creación en 1927, ano en que foi alumno da súa primeira promoción, ata o seu pasamento. Entrambas datas moitos e moitas lembrarán a D. Saturnino como mestre encargado da Preparatoria, curso que "preparaba" a proba de Ingreso no Bacharelato.

No ano 1999, a Biblioteca pasa a ocupar o local que ata entón viña na ser a Capela do Instituto. Un local de preto de 500 metros cadrados, que constitúe o seu emprazamento actual. No ano 2000, logo xa do falecemento de D. Saturnino, o Claustro de Profesores acordou darlle o seu nome á Biblioteca.

Dende os primeiros anos da década dos 90, a Biblioteca foi pioneira na informatización dos seus fondos bibliográficos. Hoxe en día forma parte da Rede de Bibliotecas de Galicia englobadas no Proxecto Meiga, o que permite que calquera poda consultar o noso catálogo en Internet.

(Meu agradecemento Bernardo Máiz polos datos facilitados para a confección desta pequena historia).

No hay comentarios:

Publicar un comentario