Páginas

28 jun. 2017

Vocabulario basico de Biblioloxía

Vocabulario basico de Biblioloxía

 • (Tirado por Bernardo Máiz do "Diccionario de Bibliología y ciencias afines", José Martínez de Sousa, 1989)
 • ARQUIVO Lugar para a conservación e inventario de documentos
 • BESTSELLER Libro de grande éxito
 • BIBLIOFAXIA Costume de ler libros sen aproveitamento
 • BIBLIOTECA Local onde se xuntan libros
 • BIBLIOTECARIO/A Persoa con formación especializada que ten ao seu cargo unha biblioteca
 • BIBLIOTECONOMÍA Coñecimentos teórico-prácticos sobre bibliotecas
 • BOLETÍN Puiblicación periódica editada por unha institución con fins formativos. Nos Centros docentes equivale ás veces a notificación punitiva...
 • CATÁLOGO Enumeración descriptiva de fondos bibliográficos
 • CLASIFICACIÓN DECIMAL UNIVERSAL (CDU) Sistema numérico, de uso internacional, para encadrar os libros na súa materia
 • CONTRAPORTADA Páxina frente á portada onde van datos sobre autor, colección, etc.
 • COPYRIGHT Indicador de que a propiedade itelectual da obra está protexida
 • CÓDICE Libro manuscrito xeralmente feito antes da invención fda imprenta
 • DEPÓSITO LEGAL Entrega d eexemplares, obligatoria, ás bibliotecas nacionais
 • EDICIÓN Obra preparada para a súa publicación. Conxunto de exemplares dunha obra. Chámase "príncipe" cando é a primeira ou a máis perfecta
 • ENCADERNACIÓN Cuberta de cartón, pel plástiuco, etc. que levan os libros
 • ETIQUETA Rótulo pegado no lombo dun libro con datos de identificación
 • FICHA Cartolina onde están anotados o autor, obra, etc.
 • FOLLA As dúas páxinas (anverso e reverso)
 • FOLLETO Impreso que non ten periodicidade
 • HEMEROTECA Departamento dunha biblioteca onde se gardan as publicacións periódicas
 • IMPRENTA Invento de -entre outros- Gutemberg, darredor do 1440. Sistema de reproducir, por medio de presión, caracteres impregnados de tinta
 • INCUNABLE Cada libro impreso mecanicamente antes do 1500
 • ÍNDICE Lista ordenada de capítulos, contidos, ilustracións, etc. con indicación da páxina
 • ISBN Código internacional, único para cada edición, que identifica unha obra concreta
 • LER Interpretar mental ou verbalmente un texto escrito
 • LIBRO Conxunto de follas manuscritas, impresas cinguidas polo lombo e con cuberta, formando un volumen
 • LOMBO Parte da cuberta que cubre ba unión das follas dun libro
 • MARXE Espaciio en branco a cada lado dunha páxina
 • PAPEL Folla delgada, feita de trapos,celulosa, papeis vellos, prensados, desfeeitos, convertidos en pasta, cortado en determinada medida
 • PORTADA Páxina onde consta o nome do autor, obra.
 • PÁXINA Cada cara dunha folla
 • PÉ DE IMPRENTA Nome do impresor, lugar e data de feitura do libro
 • REPRODUCCIÓN Copia exacta dunha obre orixinal
 • REVISTA Publicación periódica non cotiá
 • SIGNATURA Cifras e letras sistematizadas que serven para localizar unha obra
 • SOLAPA Prolongación da cuberta e da sobrecuberta, doblada para dentro
 • TAPA Superficies ríxidas que protexen externamente ao libro
 • TEXTO Conxunto de palabras que forman un escrito
 • TIRADA Exemplares dos que consta unha edición
 • TOMO Parte na que pode dividirse unha obra
 • TÍTULO Palabra ou conxunto delas coas que se nomea un libro, revista, etc
 • VOLUME Ás veces o mesmo quee "tomo". Tamén aquelo que está encadernado xunto
 • XORNAL Publicación, xeralmente informativa, de periodicidade cotiá.

No hay comentarios:

Publicar un comentario